Tirsdag 19. april 2022

I Gaza hjelper vi sårbare familier med å skape nye levebrød slik at de kan bli selvforsynte. Raed var tidligere arbeidsledig og kunne ikke forsørge familien. Nå jobber han som birøkter på den nye gården som han kunne sette opp med støtte fra Islamic Relief.

«Noen ganger hadde jeg ikke en eneste shekel engang. Så søkte jeg om å delta i Islamic Relief sitt prosjekt, og jeg ble valgt ut til å motta midler til et prosjekt, for å bidra til å utvikle inntekten min. Jeg valgte birøkt, og etter å ha fått flere kurs var jeg klar til å begynne, sier Raed.

«Å være birøkt har gitt meg en inntektskilde som dekker de fleste av familiens behov. Beleiringen av Gaza er hovedårsaken til at det er mangel på jobbmuligheter. Jeg sliter med å håndtere biene mine fordi mange birøkterartikler og utstyr ikke får komme inn i Gaza.

«Jeg liker å være birøkt og å produsere honning. Når det er på tide å høste honningen, filtrerer jeg den, pakker den og selger den til en pris som lokalbefolkningen har råd til. Å ha denne inntektskilden har gitt stabilitet og trygghet.

“Tusen takk til alle givere og ansatte i Islamic Relief. Du har hjulpet meg så mye, og jeg håper at dere vil fortsette prosjekter i Gaza slik at andre mennesker i nød kan nås også, sier han

Denne ramadanen kan du hjelpe oss å nå enda flere sårbare mennesker. Bruk kraften som Allah har gitt deg til å redde liv og løfte folk ut av fattigdom. Doner i dag.

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR