Gi hygiene-sett til en familie
Tast inn beløp

Virkningen av dårlig helse
Mange over hele verden sliter med å få tilgang til helsetjenester. I utviklingsland over hele verden støtter Islamic Relief helse og velvære i samfunnet. I utviklingsland eller lavinntektsland utgjør smittsomme sykdommer den største risikoen for sårbare befolkninger. De påvirker direkte levebrød og økonomien.

Islamic Relief tilbyr screening- og behandlingssentr, og hygienepraksis for å bidra til å stoppe spredningen av smittsomme sykdommer. God helse handler om mer enn bare medisin og behandling; det inkluderer alle områder av livet. Det er derfor vi trener lokalsamfunn i kosthold og helsepraksis og gir skolemåltider for å forhindre underernæring hos barn.

Når folk har blitt syke, trenger de imidlertid helsetjenester – og dette mangles ofte i fattige land. Det er derfor Islamic Relief bygger sykehus og klinikker, forsyner eksisterende sentre med livreddende medisiner og klinisk utstyr.  Når en krise rammer et land, gir Islamic Relief humanitær hjelp som ofte inkluderer akutt helsehjelp og distribusjon av rent vann for å forhindre sykdom.

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR