Til markering for den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, snakket vi med inspirerende kvinner som har kjempet mot vold mot kvinner. Kaushila er en av de kvinnene som har viet livet sitt til å søke rettferdighet. Her forteller hun om virkningen av hennes aktivisme.

Kaushila Devi, 35, er sekretær for Parivartan Ward Level Women’s Group i Brahmpuri, Nepal. Hun ble medlem av kvinnegruppen etter å ha deltatt i forskjellige programmer organisert av Rural Development Center (RDC), inkludert advokatopplæring, kvinnegruppedannelse og dør-til-dør-kampanjer.

Som en del av hennes regelmessige deltakelse i kvinnegruppemøter deler Kaushila sin erfaring og informasjon med samfunnet. De siste 18 månedene har hun henvist 4 kjønnsbaserte voldssaker og gitt rådgivning til en rekke etterlatte. Hun underviser foreldre om viktigheten av å sende barna sine til skolen, og hennes innsats har sett 24 barn på skolen.

Kaushila har også viet tid til å utdanne sønnen og datteren sin om spørsmålet om kvinners rettigheter og likebehandling av menn og kvinner. Et hovedfokus i arbeidet hennes som offerforkjemper er å finne saker og iverksette tiltak for å sikre at overlevende får rettferdighet.

En av sakene hun brakte frem var den opprivende historien om en 15 år gammel jente fra Dalit-samfunnet. Geeta* var det eldste barnet i en familie på 9 med 3 søstre og 3 brødre. Hun bor med familien sin i det lille samfunnet Brahmpuri.

Å vokse opp i Nepal er ikke lett, men livet er spesielt vanskelig for dalittene. De tilhører ikke en kaste og er nederst på den sosiale rangstigen. På grunn av denne diskrimineringen og under påvirkning av tradisjon og fattigdom, slutter mange barn tidlig fra skolen. Fra de er små jobber de sammen med foreldrene som jordbrukere, fiskere eller murverkere. Som mange Dalit-barn, går ikke Geeta og søsknene hennes på skolen.

Veien til rettferdighet

Kaushila hørte rykter fra lokalbefolkningen om Geetas store mage. Bekymret gikk Kaushila for å snakke med mor, som bekreftet at datteren hennes er gravid på grunn av en voldtekt hendelse. Kaushila oppfordret henne til å anmelde det seksuelle overgrepet, men moren ønsket å vente på at mannen hennes skulle komme tilbake fra jobb i Punjab.

På grunn av at jentas situasjon er kritisk, varslet Kaushila Islamic Reliefs implementeringspartner, Rural Development Center (RDC) Nepal. Et teknisk team fra RDC henvendte seg til familien og tilbød å gi rådgivning til Geeta. I sine veiledningsmøter åpnet hun opp om hva som skjedde med henne den dagen hun ble voldtatt.

Uventet svikt

Geeta var på utikk etter arbeid, da 2 nepalske kvinner tilbød henne penger for å klippe gresset i det indiske grenselandet i nærheten. Geeta følte at dette var en mulighet hun ikke kunne la gå fra seg.

Da de kom til grensen, ble Geeta overlevert til en mann som gjentatte ganger voldtok henne. Gjengen truet med å drepe henne hvis hun fortalte noen hva som hadde skjedd.

RDC Nepal støttet familien til å anmelde forbrytelsen til politiet. Familien fikk også bistand fra Rajdevis varaordfører som hjalp dem med å sende inn en klage til tingretten.

Å ha makt til å seire

I juli 2021 ble Geetas sak anlagt og en domfellelse oppnådd i løpet av 2 måneder. Kvinnene som lokket Geeta ble arrestert og dømt, mens voldtektsmannen aldri ble funnet.

Kaushila mener at denne saken er et eksempel på kraften til et samfunn som går sammen for å ta være på hverandre. Kommunen har underveis støttet rettsprosessen. I mellomtiden ga RDC, med bistand fra Islamic Relief for teknisk og økonomisk støtte, nødstøtte til familien – og skafet dem husdyr slik at de kan tjene til livets opphold.

Organisering og mobilisering av samfunnet har gitt et betydelig bidrag til å håndtere kjønnsbasert vold i området. Kaushila har blitt et forbilde for samfunnsledere, men hun vet at arbeidet hennes ikke er ferdig, ettersom mange flere kvinner og jenter fortsetter å bli utsatt for vold.

Som en del av vår innsats for å bekjempe kjønnsbasert vold, jobber Islamic Relief med RDC for å støtte og styrke fellesskapets beskyttelsesstrukturer.

Vi har som mål å bedre beskytte sårbare barn i Nepal mot utnyttelse og skade, og støtte lokalsamfunnene deres for å bygge en lysere fremtid for alle. Støtt arbeidet vårt: Doner i dag.

*Navnet er endret for å beskytte identiteten.

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR