Islamic Relief fremmer likhet, og søker personer som oppfyller sin rolle og ansvar i tråd med Islamic Reliefs verdier og prinsipper om rettferdighet, medmenneskelighet, ærlighet, respekt og rettferdig behandling av hans/hennes kolleger og ansatte.

Islamic Relief oppmuntrer aktivt til mangfold, og tar imot søknader fra alle områder av samfunnet.

Ledige stillinger

Fundraising koordinator: 

Fundraising koordinatoren er ansvarlig for å sikre at Islamic Relief Norges budskap spres på grasrotnivå i regionen, og skape bevissthet om Islamic Relief Norges arbeid. Stillingsinnehaveren skal utvikle og implementere strategier for å samle inn penger til aktuelle prosjekter for å øke inntektene til Islamic Relief Norge gjennom pengeinnsamlingsinitiativer og gjennom anskaffelse og vedlikholde forhold med støttespillere i Norge. Stillingsinnehaveren skal sikre at all aktivitetene er i samsvar med organisatoriske og juridiske krav.

ANSVARSOMRÅDE

 1. Jobbe sammen med Islamic Relief Norges daglige leder, Norge-teamet og eksterne leverandører der relevante informasjonsressurser og støtte er nødvendig.
 2. Jobbe med eksisterende lokale støttegrupper og enkeltpersoner, og skaffe, motivere og påvirke nye og potensielle lokale støttegrupper.
 3. Aktivt rekruttere, administrere og utvikle en voksende portefølje av prospekter som er interessert i Islamic Relief Norges arbeid.
 4. Jobbe på tvers av teamet for å sikre tilstrekkelig forvaltning av eksisterende samfunnsinnsamlingsmuligheter for å sikre at Islamic Relief Norge utvikler en sterk base av helhetlig støtte fra de nye og eksisterende gruppene.
 5. Sikre at innsamlingsaktiviteter implementeres og styres for å nå inntektsmål i tråd med nasjonale planer og strategier.
 6. Rekruttere og jobbe med enkeltpersoner i samfunnet som aktivt samler inn penger til Islamic Relief Norge.

Ansvar for ressurser

 1.  Avtalte aktivitetsbudsjetter.
 2. Alt Islamic Relif-materiell og eiendeler som blir brukt.
 3. Ansvarlig for ressurser som bistår med ansvar og fungerer nasjonalt

ARBEIDSOPPGAVER

 Stillingsinnehaveren er ansvarlig for å oppfylle sin rolle og ansvar i tråd med Islamic Reliefs verdier og prinsipper om rettferdighet, medmenneskelighet, ærlighet, respekt og rettferdig behandling av hans/hennes kolleger og ansatte. Følgende er hovedansvarene som rolleinnehaveren vil være ansvarlig for:

Planlegge og levere innsamlingstiltak på lokalt nivå

 1. Skaffe midler og bevisstgjøring i Norge gjennom kontakt med skoler, moskeer, bedrifter, samfunnsgrupper og allmennheten.
 2. Etablere og vedlikeholde kontakter – givere, frivillige, lokalsamfunnsledere og eksterne organisasjoner.
 3. Utarbeide og implementere årsplaner for skoler, moskeer, bedrifter, samfunnsgrupper og allmennheten.
 4. Identifiser og undersøk lokalt marked – styrker, svakheter, muligheter og trusler.
 5. Undersøke og utvikle nye måter å skaffe midler på.

 

Organisere og koordinere innsamlings- og salgsfremmende arrangementer i regionen.

 1. Sikre at lokale innsamlingsarrangementer og aktiviteter (inkludert oppsøkende innsamlinger) skjer effektivt og er godt planlagt, markedsført og støttet.
 2. Bistå med koordinering og gjennomføring av nasjonale arrangementer ved behov.
 3. Koordinere nasjonale arrangementer på forespørsel fra teamet.
 4. Organisere og koordiner innsamlings- og salgsfremmende arrangementer med skoler, moskeer, bedrifter, samfunnsgrupper og allmennheten for å samle inn midler og bevissthet i samfunnet.
 5. Organisere digital og trykt markedsføring i samarbeid med norkse kolleger og ansatte ved Islamic Relief Worldwide.
 6. Delta, promotere og samle inn midler til Islamic Relief Norge på ethvert arrangement organisert av tredjeparter.

 

Utarbeide og gjennomføre nasjonale planer

 1. Utarbeide og implementere nasjonale års-/kampanje-/aktivitetsplaner med dagligleder i henhold til avtalte mål og budsjetter.
 2. Koordinere planer med andre nøkkelpersonell og frivillige.
 3. Forutse og løse potensielle problemer.

 

Utvikle sterke frivillige nettverk nasjonalt

 1. Sørg for at frivillige rekrutteres for å støtte Islamic Relief Norges aktiviteter.
 2. Sørg for at alle frivillige som jobber med Islamic Relief Norge er riktig registrert, innført, og har fått riktig opplæring.
 3. Opprettholde og oppdatere en frivillig database for ditt arbeidsområde.
 4. Overvåke den delen av arbeidet der frivillige er involvert.

 

Ivareta administrative oppgaver i forhold til ansvar.

 1. Opprettholde et organisert og tilgjengelig arkiv- og dokumentasjonssystem.
 2. Oppfylle alle forpliktelser med hensyn til mottak og behandling av donasjoner.
 3. Overvåke og bistå med bokføring og administrasjon av kontoret.
 4. Sørge for at relevante rapporter ferdigstilles innen avtalte tidsrammer

 

Delta på arrangementer og møter og sørg for at ting blir fulgt opp

 1. Delta på arrangementer og møter etterspurt av dagligleder og av andre tilknyttet arbeidet ovenfor.
 2. Sikre at vedtak fra eventuelle møter eller diskusjoner blir fulgt opp

Sørg for at kommunikasjonsprosedyrer er etablert og overholdt

 1. Besvare lokale henvendelser fra støttespillere og institusjoner om Islamic Releif Norges arbeid.
 2. Ta kontakt med ledelsen ved behov.
 3. Kommuniser med eksterne organisasjoner, inkludert lokale medier, lokale myndigheter osv, og hold presentasjoner for publikum.
 4. Kommuniser og oppdater dagligleder.
 5. Sikre jevnlig rapportering om aktiviteter og kampanjer.
 6. Lage en årssluttrapport.

 Generelle plikter for Islamic Relief Norges medarbeider

 1. Bidra til en effektiv drift av Islamic Relief Norge etter behov.
 2. Delta, etter behov, i personalfora og møter etter anmodning fra dagligleder.
 3. Overhold Islamic Reliefs retningslinjer og prosedyrer.
 4. Representer Islamic Relief Norge for samfunnet etter behov.
 5. Behandle alle kolleger, frivillige og medlemmer av offentligheten med verdighet og overholde Islamic Reliefs likestillingserklæring og retningslinjer.
 6. Sikre profesjonalitet og troverdighet til enhver tid.
 7. Å opprettholde omdømmet og verdiene til islamic Relief Norge til enhver tid.
 8. Utføre oppgaver som anses hensiktsmessig av dagligleder.

PERSONLIGE EGENSKAPER (Viktig)

Det er viktig at stillingsinnehaveren viser god forståelse og sympati med islamske verdier og prinsipper samt engasjement for Islamic Relief Norges visjon, mål og kjerneverdier.

Erfaring

 1. Betydelig frivillig eller profesjonell innsamlingserfaring.
 2. Levering av resultater gjennom andre , frivillige eller ansatte i en profesjonell eller frivillig sammenheng.

 

Kunnskap

 1. Gjeldende førerkort klasse B.
 2. Forståelse av motivasjons- og ledelsesbehov til frivillige.
 3. Forståelse av de juridiske kravene som påvirker samfunnsbasert pengeinnsamling
 4. Bred forståelse av pengeinnsamlingsteknikker og den spesifikke verdien, rollen og teknikkene som brukes innen fellesskapsinnsamlingsaktivitet.
 5. Kunne jobbe utenfor et kontormiljø og administrere eksterne relasjoner.
 6. Budsjettering og bruk av ytelsesmål for å overvåke og administrere økonomiske resultater.
 7. Kunnskap om elementer av gjennomførbarhetsvurdering for innsamling som kreves for å ta informerte beslutninger om ideer/konsepter.
 8. Bruk av Microsoft Office, databaser og internett for å levere forretningsmål.

 

Fleksibilitet

 1. Vilje til å være fleksibel med hensyn til timer og arbeidssted for å imøtekomme arrangementer, funksjoner og arbeidsaktivitet.
 2. Rollen krever reise gjennom hele Norge, sene netter og overnattinger.

 

Ferdigheter

 1. Sterke presentasjons- og tilretteleggingsevner med evne til å engasjere og inspirere et bredt spekter av publikum.
 2. Evne til å formulere, implementere, overvåke og evaluere planer i en syklus med kontinuerlig forbedring.
 3. Evne til å håndtere og løse konflikter.
 4. Bevist evne til å håndtere flere prioriteringer og motstridende krav, delegere, organisere og planlegge tid effektivt.
 5. Tar Initiativ – evne til å formulere egne ideer og handlingsplaner. Implementere egne og andres initiativ for å nå organisatoriske mål.
 6. Løsningsorrientert – i stand til å håndtere tilbakeslag positivt, identifisere og implementere løsninger.
 7. Kreativ – evner å identifisere og gripe muligheter, basert på innsikt og rasjonell vurdering.
 8. Arbeide med etablerte systemer samt utvikle nye systemer for sporing og overvåking av fremdrift av arrangementer og prosjekter.
 9. Arbeide fleksibelt for å støtte arbeidsprioriteringer og for å maksimere mulighetene
 10. Kunne arbeide selvstendig samt samarbeide.
 11. Bruke informasjonsteknologisystemer som vil bistå med denne rollen.
 12. Flytende norsk kunnskaper er avgjørende, og praktisk kunnskap om andrespråk som engelsk/arabisk/urdu er ønskelig.Rollen krever reise gjennom hele Norge, sene netter og overnattinger.Forståelse for likestilling og mangfold og hvordan det påvirker denne rollen, organisasjonen og frivillige/støttespillere.
 13. Kunne motivere og veilede.
 14. Velutviklede mellommenneskelige ferdigheter – i stand til å kommunisere effektivt både muntlig og skriftlig, samt bygge relasjoner med mennesker av alle bakgrunn og miljøer, inkludert forretningsmessige, sosiale og pedagogiske.

Cv sendes til info@islamic-relief.co.no

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658