153 millioner.

Antallet foreldreløse barn i verden – er mer enn det dobbelte av befolkningen i Storbritannia. Det er 153 millioner barn uten en eller begge foreldre som kan gi dem et hjem, sikkerhet … og, viktigst av alt, kjærlighet.

For mange foreldreløse barn, er trusselen om fattigdom konstant: hvor vil neste måltid kommer fra? Hvor skal vi bo? Hvis vi blir syke og ikke har råd til medisin … vil vi overleve?

Og hvis de klarer seg gjennom en barndom med sult, fattigdom og usikkerhet, har de lite håp om et bedre liv. Uten utdannelse og det de trenger for å forsørge seg selv, er det liten sjanse for at de får en lysere fremtid.

Fadderskapet kan bety all verden.

Vedvarende bistand sikrer at de har et tak over hodet og mat å spise. Det vil gjøre dem i stand til å gå på skole, skaffe dem bøker og skrivesaker, samt trå til med helsetjenester når de blir syke.

Vi vil ikke bare ta vare på deres fysiske velvære – som alle barn, fortjener de å være trygge og glade. Ditt fadderskap vil bety at de får Eid-presanger og kan delta på sommerleirer, treningstimer og morsomme dagsturer. En sosialarbeider vil besøke dem jevnlig for å se til at alt går bra.

Med andre ord, når du sponser en som er foreldreløs, gir du ikke bare en gave … du gir dem en barndom.

Islamic Relief støtter allerede over 64 000 foreldreløse barn rundt om i verden – vil du hjelpe oss​​?

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR