En begravelsesgård ble ødelagt av flommen og 7 lik ble feid bort. Islamic Relief overvåker nøye den store nedbørs-/flomsituasjonen i Zalingei, Sentral-Darfur-staten

Islamic Relief-team besøkte berørte områder i Zalingei og deltok i en Rapid Needs Assessment med statenes humanitære bistandskommisjon og andre regjeringsorganer, og INGOer. 

Teamene har identifisert de akutte behovene til de berørte menneskene blant annet hygienesett, mat og rehabilitering av kollapsede gjerder. 

 I følge OCHAs siste rapport er det anslått at 156 300 mennesker er blitt berørt av flommene over hele Sudan, rundt 12 500 hus ødelagt og ytterligere 21 400 skadet i 12 stater. National Council for Civil Defence rapporterte 23. august at 83 mennesker døde og ytterligere 30 skadet siden begynnelsen av regntiden.  

Det er også rapportert at flommene angivelig har påvirket 238 helseinstitusjoner, 1560 vannkilder ble skadet eller gått i stykker.  Folk har mistet over 331 husdyr og over 5200 feddans (18,9 km2) jordbruksland ble berørt av flom

Islamic Relief Norge © 2022 | All Rights Reserved | Veldedighets nummer: 919 852 658

RASK DONER KR